zondag 19 januari 2014

Help! Ik heb teveel geld ontvangen

Zondag, 19 januari 2014,

Donderdag 3 januari 2013 omstreeks 10.30 uur werd ik weer gebeld door het UWV, mevrouw F. Mevrouw had het een en ander uitgezocht en kwam tot de conclusie dat ik abusievelijk ruim 3000 euro teveel had ontvangen en om deze fout recht te zetten, het bedrag verrekend zou worden met mijn WW uitkering. 

Ik reageerde hierop dat dit niet juist is, aangezien ik niet ruim 3000 euro teveel heb ontvangen, maar volgens mij ongeveer 1600 euro. 

Hierop reageerde mevrouw F. dat dit niet klopt het zou wel degelijk gaan om ruim 3000 euro. Zoals zij het formuleerde: “Dit heb ik zelf uitgezocht”. 

Hierop antwoordde ik dat ik zelf gemeld had dat er een bedrag van ongeveer 1600 euro teveel aan mij was uitbetaald. Ik heb dit ook gemaild aan het UWV met de mededeling dat er een foute betaling was gedaan en dat niet het UWV naar mij was toe gekomen. Op mijn melding op werk.nl had niemand gereageerd, waarna ik zelf maar contact heb gezocht met het UWV.

Mevrouw F. zou alles op papier zetten welk bedrag er verrekend dient te gaan worden en hoe dit bedrag is opgebouwd.

Op zaterdag 5 januari 2013 ontving ik bericht van het UWV ondertekend met door mevrouw F. H, dus toch een achternaam. In het schrijven werd vermeld dat ik een zestal betalingen had ontvangen waar ik geen recht op zou hebben gehad, dit waren een viertal betalingen die ik kon terugvinden op mijn bankrekening die waren gedaan tijdens mijn ziekteperiode door het UWV. Twee andere betalingen kon ik niet terug vinden. Tegen deze beslissing kon ik bezwaar aantekenen bij het UWV, dit direct getracht te doen via de site van het UWV, helaas werd ik van de site 'gegooid' terwijl ik mijn verhaal op ‘papier’ probeerde te zetten. Later inloggen lukte ook niet. Nu me verhaal maar in Word op mijn PC gemaakt zodat ik later met kopie past het op de site van het UWV zou kunnen zetten.

Op zondagmorgen 6 januari 2013 lukte het me om in te loggen op de site van het UWV. Daar bezwaar gemaakt tegen de eerder genoemde beslissing.

2 opmerkingen: