zaterdag 8 februari 2014

Terug bellen op afspraak

Niet maandag, maar dinsdag 15 januari omstreeks 13.15 uur werd ik gebeld door mevrouw H. Mevrouw H. deelde mee het een en ander samen met een collega te hebben uitgezocht en dat ze samen tot de conclusie waren gekomen dat ik de zes betalingen zoals vermeld in de opgestuurde specificatie te veel heb ontvangen.

Op mijn reactie dat dit niet klopte ging ze alsnog akkoord met het door mij genoemde bedrag van 1664,60 euro (netto). Dit is een periode van vier weken WW.

Verder deelde ze mee graag over willen te gaan tot uitbetaling van de WW en vroeg om een voorstel hoe ik de teveel betaalde 1664,60 euro wilde terug betalen. Ik stelde hierop voor om dit te doen met een bedrag van 400 euro in te houden op mijn uitkering.

“Precies, dat is wat ik ook voorstel. 400 euro per uitbetaling WW. Maar ik ga het nog een keer met mijn collega nakijken, want ik weet dat u ruim 3000 euro teveel hebt ontvangen. En ik zal als het klopt wat ik zeg, alsnog de rest incasseren.”

Omstreeks 12.45 uur belde mevrouw H, en deelde mee;

“Ik heb het nog een keer nagekeken. Het bedrag dat u noemt, zijn netto bedragen en ik noem steeds bruto bedragen, wij werken niet met netto bedragen. De ruim 3000 euro is het bruto bedrag van wat u steeds noemt die ruim 1600,-- euro.

Hierop reageerde ik met dat het bedrag van 1600 wel klopt en dat het wel degelijk gaat om een bruto bedrag. Om verdere discussie te voorkomen werd afgesproken dat de uitkering zou worden geactiveerd zodat ik weer geld zou ontvangen. Wel zou er op elke uitbetaling 400 euro worden gekort om zo de ruim 1600,-- euro terug te betalen of als later mocht blijken dat ik toch ongelijk had, de ruim 3000,-- euro.
Afgesproken werd dat we later zouden bekijken of het bedrag juist berekend was. Mevrouw H. zou de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigen....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten