zaterdag 19 april 2014

Een kans, dankzij Kabinet en UWV

Een aantal grote uitzendorganisaties gaat de komende 2 jaar samen met de UWV 22.500 werkloze 55-plussers aan de slag helpen. Dat is afgesproken bij de presentatie van het Actieplan 55-plus Werkt.

Het kabinet kondigde eerder aan 67 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van werkloosheid onder ouderen. Daarvan is 39 miljoen euro bedoeld om netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen voor oudere werklozen te organiseren en gaat 28 miljoen euro naar scholingsvouchers en plaatsingsbonussen. Werklozen en werkgevers kunnen per direct aanspraak maken op deze regelingen.

Werkgevers en werkzoekenden kunnen een scholingsvoucher voor maximaal 750 euro aanvragen voor om- en bijscholing. Voorwaarde is dat er concreet uitzicht moet zijn op een baan.

UWV en de uitzendbranche willen met de plaatsingsbonus meer 55-plussers aan het werk krijgen. De bonus wordt hoger naarmate het uitzendbureau de werknemer langer plaatst. De bonus is 300 euro bij een plaatsing van minimaal 3 maanden. Daar komt 700 euro bovenop bij een plaatsing van minimaal zes maanden. Bij plaatsing van minimaal een jaar bedraagt de bonus in totaal 1500 euro. Voorwaarde is dat de 55-plusser voor minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontvangt, aan de slag gaat. Daarbij geldt een minimum van gemiddeld 12 uur per week.

Dus u begrijpt het, ik ben weer helemaal gelukkig, van de 243.000 werklozen* van 45+ gaan ze er 22.500 werklozen aan een baan helpen voor wel 12 uur per week.

Dat is anderhalve dag. Zie je wel het gaat de goede kant uit.

* Bron: CBS van mei 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten