dinsdag 29 oktober 2013

WW

Bij mijn eerste bezoek aan het UWV, moest ik mij melden bij de receptie, waar de receptioniste duidelijk hoorbaar opmerkte: 

“Oh, u komt voor de WW bijeenkomst, gaat u maar aan tafel zitten ze komen u zo ophalen”.

Gelukkig, door de kantoortuininrichting weet iedereen wat ik hier kom doen. 

Even later werden wij, WW´ers in een ‘klaslokaaltje’ ontvangen. Tijdens deze eerste sessie werd ons door de werkcoach enige UWV spelregels uitgelegd voor het verkrijgen en behouden van, ook niet onbelangrijk, een WW uitkering. 

Eenmaal plaats genomen in het klaslokaal werd ons op luide toon verteld dat als wij een afspraak hebben met de werkcoach van het UWV, wij deze afspraak na moeten komen en mochten wij onverwacht verhinderd zijn, wij dit onverdrood door dienen te geven aan de werkcoach. Met daarbij de toevoeging dat als wij dit niet zouden doen, dit gevolgen zou hebben voor de WW uitkering. Dit werd gedaan met gebruik van duidelijke lichaamstaal en in goed gearticuleerde bewoordingen. Ik begon zo langzamerhand het idee te krijgen dat ik van een andere planeet kwam en geen Nederlands begreep. 
Wel werd mij duidelijk dat wij de WW uitkering als een geschenk moesten zien van de overheid en niet als een zelf betaalde verzekering voor het geval men ooit eens werkloos mocht worden.

Nu weet ik dat er in de politiek stemmen opgaan over rechten en plichten voor de bevolking, en dat de overheid vindt dat wij meer dingen zelf moeten regelen, eigen kracht heet dat. Maar die WW heb ik toch zelf geregeld. Het is een verzekering voor mensen die werkloos zijn, waarvoor die mensen zelf premie betaald hebben en dat heb ik braaf 38 jaar gedaan. Ik heb zelfs uitgerekend dat als ik van de maximum periode WW gebruik maak nog niet aan uitkering ontvang wat ik in totaal, over al die jaren heb betaald aan WW premies. Wie moet nu wie dankbaar zijn??


Nadat ik over de presentatie met de werkcoach had gesproken, deelde ze mee dat ik in het verkeerde `klasje` zat. Ik hoorde bij het HBO klasje. Er werd door de werkcoach direct een afspraak voor mij gemaakt voor een volgende bijeenkomst bij het UWV, maar nu in het HBO klasje.

Wordt vervolgd...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten